Ti fi a vyèj l ap vinn manman ; l apral fè yon ti pitit gason.

Y ap rele non   : Emanyèl. Sa vle di : Bondye menm avèk nou.

 

I.- Manman Jezi se te Mari, li fyanse avèk Jozèf, anvan yo vin abie ansanm, rive l ansent sou kont Lesprisen an : EMANYEL !

II.- Kanta Jozèf fianse l la, se yon mesye ki te fidèl, li pat vle denonse l’ nan lari, li deside ranvoye l an sekrè : EMANYEL

III.- Lap kalkile men Granmèt la parèt devanl pandanl nan rèv.

Li di : Jozèf ou k pitit David, pa pè vin pran Mari pou madanm ou…