ad Iesum per hominem.-

samedi 10 avril 2021

Dimanch Kè sansib - Kazimodo

Pa fè kè di, se pou w kwè Jan 20,19-31    Frè m ak sè m yo, nou rive nan dezyèm Dimanch Pak la. Litiji Lamès la rele Dimanch sa « Kazimodo », paske li selebre l « prèske menm jan » ak Dimanch Pak la. Men, depi nan ane 2000, Pap Jan-Pòl 2, lè l tap kanonize sent Faustine, te rele Dimanch sa « Fèt Kè sansib Granmèt la » ; e se nan yon vizyon sent Faustine te resevwa mesaj sa nan men Jezi ki te di l : « Se nan zantray fèt Mizerikòd la soti, Mwen vle pou l fete byen fete chak... [Lire la suite]
Posté par Emanley à 17:31 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,

samedi 10 avril 2021

Dimanche de la Divine Miséricorde – Quasimodo

Cesse d'être incrédule, crois... Jean 20,19-31   Sœurs et frères bien-aimés, avec ce 2e Dimanche de Pâques, liturgiquement appelée Quasimodo (presque le même que le Jour de Pâques), la liturgie clôt l’Octave pascale où, avec émerveillement, nous avons contemplé et approfondi divers épisodes du Mystère qui fonde notre foi. Et la péricope que la Liturgie de la Parole soumet à notre méditation est la suite de ce qui se passait le soir de Pâques : Jésus Se montrait aux Apôtres, mais Thomas était absent. Huit jours... [Lire la suite]
samedi 3 avril 2021

Le mur s’est écroulé

🐟Dimanche de Pâques🐟 📖Jean 20,1-9🕯️ Aujourd'hui l'Église ne peut plus tenir son allégresse. Elle est dans la joie. Elle est en Alléluia. Elle célèbre le triomphe de son Divin-Fondateur, son Chef et son Époux ; car «L'obscurité du sépulcre fait place à l'éclatante promesse de l'immortalité» (préface de la messe pour les défunts). « Mors et vita duello conflixere mirando, Dux vitae mortuus, regnat vivus / La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, à jamais Il règne» (Séquence... [Lire la suite]
Posté par Emanley à 19:08 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,
vendredi 2 avril 2021

Meditasyon Soufrans ak Lanmò Granmèt la

 🌾 Vandredi sen B – Jan 18,1-19,42🌾   Jezi nou adore w e nou di ou Mèsi / Paske W te aksèpte mouri sou lakwa pou sove nou ! 📖 Frè m ak sè m yo, anpil fwa lè n ap pale de Bondye, nou bal anpil kalifikatif. Si n ta deside fè yon lis, jounen an, semèn nan, mwa a, ane a ta fini e nou patap ka fini l. Men, sa n ap selebre nan jou sa yo revele pou nou yon kalifikatif espesyal Bondye gen : yon Bondye ki fè sa L di. Yè, Li tap pale nou de renmen, jodi a Li ban nou prèv la. Nan langaj jodi a, nou te ka di, yè li te... [Lire la suite]
jeudi 1 avril 2021

Meditation pou Lamès Denyè soupe Jezi

Jedi sen, Lannuit Li te bay tèt Li a / Jan 13, 1-15 🎑Aswè sa, nap selebre yon mèvèy ; e nan mèvèy sa, n ap selebre yon doub fèt: fèt jou Jezi te mete sakreman Lekaristi a ak sakreman Lòd la. Kifè jodi a se fèt tout pè yo : mwen swete tout konfrè yo Bòn fèt ! Map swete tèt mwen tou bòn fèt ! Mwen swete Mejis yo tou Bòn fèt paske se fèt Lekaristi, e yo menm c’est le Mouvement Eucharistique des Jeunes… Frè m ak sè m yo, Mès nap Selebre aswè sa a vrèman espesyal. Avèk li, nou antre nan TRIDOUWOUM PASKAL la : yon gran e menm... [Lire la suite]
samedi 27 mars 2021

Meditasyon pou Dimanch Ramo ak Soufrans Granmèt la

Mak 14,1—15,47 Frè m ak sè m yo, chak ane, nan Dimanch ki vini avan Pak la, nou rasanble pou m repete yon evénman ki alafwa litijik epi istorik. Litijik paske se konsa David envite nou pwoche devan Granmèt la (Ps 117,27) ; istorik paske, yon jou, nan Israyèl, se konsa Pèp la te kanpe pou akeyi Jezi ki, nan tout imilite Li, te kontan al resevwa lanmò L paske Lè a te rive; lanmò pou moun depi Adam jis dènyè moun k ap fòme nan vant manman l nan, an pasan pa mwen menm ak ou menm.🌾Jezi te kontan al pran lanmò L, non pa paske Li renmen... [Lire la suite]

samedi 27 mars 2021

Pour quel événement nous mettons-nous en procession ?

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (Marc 14,1—15,47)   En lisant avec intérêt cette péricope, tout à coup, je ne peux m’empêcher de penser à tout un ensemble de pays. Mais celui qui s’épingle de force dans ma pensée est le mien, Haïti, et particulièrement ceux qui y sont nés d’après 1986 : nous sommes tous de pauvres victimes qui n’ont jamais eu la chance de voir un jour ensoleillé et de pouvoir planifier notre future; tout ce que nous ne cessons de constater, c’est la violence engendrée par la soif... [Lire la suite]
Posté par Emanley à 14:10 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
samedi 20 mars 2021

Meditasyon pou sinkyèm Dimanch Karèm B

Dakò pedi pou nou genyen – Jan 12,20-33 🌾Yonn nan swaf moun nan tout epòk ak nan tout peyi pataje an komen, se swaf Bondye, menm si yo pa toujou rann yo kont. Dayè, se sa menm ki jistifye larelijyon kòm yon reyalite natirèl e fondamantal ki nan moun. Nan levanjil pou sinkyèm Dimanch Karèm nan, nou wè se menm swaf sa kèk Jwif ki te nan dyaspora Lagrès la t ap chèche pase. Yo monte Jerizalèm nan epòk Pak Jwif yo pou adore. Vwala yal jwenn Filip epi yo di l : « Mesye, nou ta renmen wè Jezi ! » Filip al di Andre sa, epi yo toulede al... [Lire la suite]
Posté par Emanley à 20:14 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
samedi 20 mars 2021

Le « qui perd gagne » chrétien

5e Dimanche de Carême B – Jean 12,20-33   On raconte que Mère Teresa de Calcutta était un jour invitée à une émission de TV aux USA où l’on promouvait les pains les plus appétissants que les gens auraient besoin pour leur petit-déjeuner. Constatant l’ignorance des gens au sujet de leur véritable faim, elle déplaça le sujet et dit subitement: « Je m’aperçois que nous avons aussi besoin du Christ. » En effet, c’est la faim des hommes de tous les temps. C’était cette faim qu’avaient ressentie les Grecs –... [Lire la suite]
mercredi 17 mars 2021

Sa m fè, se yo k ap pale pou Mwen

Meditasyon pou Jedi katryèm semèn Karèm Jan 5,31-47 Frè m ak sè m yo, Jezi, se Sila ki gen pou retounen pou jije tout moun nan (Kredo a). E lè L ap jije, Li se Lalwa a menm. Epoutan, yon gwoup Jwif akize L, yo menm ap jije L paske L geri yon pòv malere ki fè 38 an ap soufri ak yon maladi. Yo pa sitou jije L paske L geri moun nan, men paske L geri l yon jou Saba (Yon pretèks pètèt). Men Jezi, Pawòl la ki tounen Moun, jwe yon bèl ti jwèt avèk yo : Li retounen balon an nan pye yo, pandan L ap pwofite montre yo otorite Li : «... [Lire la suite]