Konsole, konsole tout peche ou yo efase.

I.- Konsole, konsole pèp mwen se Bondye nou ki di sa, pale ak kè Jerizalèm deklare byen fò ba li.

II.- Esklavaj la fi n rive bout fòt li dwe a finn peye, li finn pran nan men Granmèt la pinisyon pou tout peche l.

III.- Yon vwa di annda savann nan pare chemen Granmèt la, nan tè sèk le trase byen dwat yon santye pou Bondye nou.