Granmèt vini, vini sove nou. Granmèt vini, pou delivre nou. Granmèt vini, vini pou ban nou lavi.

1.- Tout moun kanpe, Granmèt la vini. Yon vwa rele byen fò nan mitan savann nan. Men l ap vini sila nou tout t ap tann nan ; prepare nou !

2.- Tout moun kanpe Granmèt la vini. Yon bèl espwa tou nèf antre nan lavi nou. Mèvèy Granmèt la fè lafwa nou donnen fri ; Pwòpte kè nou !