Ou menm Mari, o Manman Bondye ban nou, kote w parèt satan disparèt. N ape konbat, vin pran devan nou Manman, leve talon w kraze tèt djab la.

Notre-Dame des Victoires

 

1.- Nou se pitit ou vre, lè Bondye te vle vin viv nan nou, se nan ou li pase. Se toulèjou wap ban nou lavi Bondye.

2.- Kè ou chire chak jou, se nan pyè kalvè, nan gwo soufrans, ou vin Manman nou tout, se la Bondye deklare w : « Men pitit ou ! »

3.- Tout moun vle wè pi klè, ou menm ou klere pase solèy. Avèk ou menm devan, tout pitit ou va mache nan bèl limyè.

4.- Vini sove nou tout, tanpri Manman, lapriyè pou nou. Sa ou vle se sa ki fèt, tanpri Manman wa mande padon pou nou.