Se pou nou tout renmen, menm jan Jan Jezi renmen. Si yonn veye sou lòt, nou va kapab viv kòt a kòt. Lè de moun rayi lòt, sa se afè moun. Yonn pap ka viv anpè ni byen alèz pou n fè pwogrè.

Fraternite

 

 

1.- Jodi a manje ak mwen. Ma manje ak ou demen. Na met ansanm, apre demen e jounen nou va sèten-en-en-en

2.- M ape ba ou lanmen, ou menm bay yon lòt lanmen. N a fè yon sèl tout lajounen, nou va toujou rete byen-en-en-en.

3.- M ape fè ou konfyans. Ou menm tou fè mwen konfyans. Nou tout nou genyen lòt konfyans, pape janm genyen doutans-an-an-ans.

 4.- Kote gen pitit Bondye, pata dwe genyen fache. Nou di chak jou se frè nou ye, nou pa gen dwa divize-e-e-e.