mercredi 14 juin 2017

Kòmantè ak priyè Fèt Kò ak San Jezi ki sakre anpil la (Pwopozisyon)

Annee liturgique A     Kòmante pou antre :   Frè m ak sè m yo bonjou ! Jodi a se jedi nan 10èm semèn tan òdinè, ane A. Nou rasanble nan Legliz la maten an pou nou fete Kò ak San Jezikri, repa sa ki sakre anpil la e li kite pou nou kòm gaj lavi toutan an. Nan fèt sa a, nap selebre tandrès ak Kè sansib Bondye. Yon Bondye ki pa gade sa li ye pou li panche sou mizè nou e rete avèk nou.          Se sa litiji lapawòl la pral ede n konprann : nou pral tande kijan... [Lire la suite]