jeudi 15 juin 2017

Yon ti koze sou Fèt-Dye

Fèt Kò ak San Jezikri ki sakre anpil la    Chak ane, nan Jedi ki vini tousuit apre fèt la Sent Trinite[1] a, nou selebre, nan Legliz Katolik, yon gran fèt, se sa nou rele « Fèt-Dye » a. Fèt sa a gen anpil non. Yo rele l fèt Sen-Sakreman ; fèt Kò Granmèt la ; Fèt Kò Kris la ; men, non ofisyèl fèt sa a menm, se « Gran fèt Kò ak San Kris la ki sen anpil la[2]». Sa ki bèl la, sèke fèt sa a selebre nan lafwa Anglikàn nan tou. Chak fwa nou selebre lamès, se montre nou montre kijan nou dakò, nou... [Lire la suite]