jeudi 15 juin 2017

Bondye Granmèt Israyèl fè m manje bon manje ki sòti nan syèl la

Bondye Granmèt Israyèl fè m manje bon manje ki sòti nan syèl la. (Daprè Sòm 81)   1.- Se pou nou fete nan Bondye, li menm ki pote nou sekou. Se pou n bat bravo, se pou n rele viv pou li ; li menm Bondye Jakòb.   2.- Fè klòch karyonnen frape sou tanbou, jwe gita ak bandjo. Sonnen tronpèt, la se plen li-n nan ki rive, se gran jou fèt pou nou.   3.- Se yon kòmandman pou pèp Israyèl, Bondye Jakòb ba li. Li mete lwa sa a pou tout fanmi Jozèf la, lè l tap konbat Lejip.   4.- Mwen tande yon lang mwen pa t... [Lire la suite]