vendredi 24 mars 2017

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA -2

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA -2 (Lòt bagay nan premye Kontra a ki te reprezante Mari)     Nan dènye ti koze nou an, nou te wè kijan anpil medam nan premye Kontra a se te lonbray Mari. Men lè nou gade byen, nou wè se pa sèlman moun Bondye te prapare pou sèvi lonbray bèl Madanm sa a, sila ki beni pase tout fiy yo. Gen anpil lòt bagay ki senbolize manman Sovè a. E se sa menm nou pral eseye dekouvri. Nou pap pran tout, n ap pran sa yo ki parèt plis aklè a, tankou nou wè sa nan :   ... [Lire la suite]

jeudi 23 mars 2017

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA - 1

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA - 1 (Moun ki te sèvi kòm lonbray Mari nan premye Kontra a)   Lè yon moun konvèti, li deside mache dèyè Jezikri e li antre nan Legliz Katolik, li twouvel anfas yon teyoloji maryal tou fèt, yon bann verite sou Lavyèj Mari ki te deja chita la ap tann li. Anpil fwa, moun sa a kapab dekouraje paske doktrin sa yo prezante l la konn parèt tankou yon bagay konsa konsa, tankou yon doktrin ki pa gen okenn rasin nan Labib la. Gen anpil moun konsa, e yo menm plis pase sa nou ta imajine : yo fè rankont ak... [Lire la suite]