jeudi 15 juin 2017

Jezi nan Losti se ou ki ban nou fòs

1.- Pen nan syèl la se li menm sa, Pen ki nouri zanj Bondye yo, ni nou menm ki pitit Bondye, nou ki vwayajè pou Syèl la se nan Pen sa lavi nou ye se pa pen pou n jete bay chyen :   Réf : Jezi nan Losti se ou ki ban nou fòs ! Oubyen : Bon Pen Vivan, soutni kouraj nou, kenbe nou byen fèm nan bon wout la   2-Anpil remak nan tan pase deja te montre nou pen sa, se te Izarak sou lotèl. Se te mouton pou fèt pak la, se te lamàn ki tap tonbe, pou pèp la te ka jwenn manje :   3-Bon Gadyen nou bon... [Lire la suite]