mardi 28 mars 2017

Yon kout je sou chapit 12 liv Apokalips.- Père Emmanuel Fénélus Vicaire à Notre-Dame de la Délivrance Fort-Liberté, Haïti

Yon kout je sou chapit 12 liv Apokalips / Revelasyon an   Nou pa konnen Jezikri jan n ta dwe konnnen l, se nòmal paske nou manke konnen kilès Manman l ye. Li se douvanjou ki anonse Solèy jistis la, Jezikri. Fòk nou konnen l epi wè l avan si nou bezwen wè Solèy la…   Sen Lwi-Mari Griyon de Monfò   Si Pawòl Bondye a, Labib la, pa t pale de Mari, sa tap gentan fè anpil tan depi Legliz la pa tap pale de li. Mari fè pati de Pawòl Bondye a. Nouvo Kontra a site non li 19 fwa. Jariyis, Mat, Laza, Zebede, elatriye gen... [Lire la suite]

vendredi 24 mars 2017

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA -2

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA -2 (Lòt bagay nan premye Kontra a ki te reprezante Mari)     Nan dènye ti koze nou an, nou te wè kijan anpil medam nan premye Kontra a se te lonbray Mari. Men lè nou gade byen, nou wè se pa sèlman moun Bondye te prapare pou sèvi lonbray bèl Madanm sa a, sila ki beni pase tout fiy yo. Gen anpil lòt bagay ki senbolize manman Sovè a. E se sa menm nou pral eseye dekouvri. Nou pap pran tout, n ap pran sa yo ki parèt plis aklè a, tankou nou wè sa nan :   ... [Lire la suite]
jeudi 23 mars 2017

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA - 1

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA - 1 (Moun ki te sèvi kòm lonbray Mari nan premye Kontra a)   Lè yon moun konvèti, li deside mache dèyè Jezikri e li antre nan Legliz Katolik, li twouvel anfas yon teyoloji maryal tou fèt, yon bann verite sou Lavyèj Mari ki te deja chita la ap tann li. Anpil fwa, moun sa a kapab dekouraje paske doktrin sa yo prezante l la konn parèt tankou yon bagay konsa konsa, tankou yon doktrin ki pa gen okenn rasin nan Labib la. Gen anpil moun konsa, e yo menm plis pase sa nou ta imajine : yo fè rankont ak... [Lire la suite]
jeudi 23 mars 2017

La croix du Christ, suprême manifestation de la Providence.- Père Emmanuel Fénélus Vicaire à Notre-Dame de la Délivrance

La croix du Christ, suprême manifestation de la Providence.   Par sa présence, qui est présence de Dieu parmi nous ; par sa vie, qui est entièrement don de lui-même pour notre salut, Jésus nous montre que Dieu est provident : le Père infiniment bon qui n’abandonne jamais ce qu’il a créé. Car, une fois tombé dans le péché, l’homme non seulement ne pouvait s’en retirer de par lui-même, mais aussi ne peut même désirer vraiment à en sortir ; voire appeler à l’aide. Livré à lui-même, le pécheur aime son péché et ne... [Lire la suite]
mercredi 22 mars 2017

RANKONT MANMAN MARI YO AK PITIT LI A JEZIKRI

  Nan 2èm gran reyinyon Pap Jan XIII ak Pap Pòl VI te fè ak tout Evèk nan lemonn antye yo nan Eta Vatikan, sa nou rele Konsil Vatikan 2 a, yo te ensiste anpil sou konkou Manman Mari nan delivrans nou Pitit li a Jezikri te pote pou nou an. Yo pale de tout bagay sa yo de kote : premye kote a se nan chapit 8 Konstitisyon dògmatik ki pale de Legliz la, Lumen Gentium, epi 2èm nan menm, se nan nimewo 4 liv ki pale sou patisipasyon fidèl-layik yo nan misyon Legliz la, Apostolicam Actuositatem, ki di... [Lire la suite]
mercredi 22 mars 2017

MÉDITATION MARIALE.- Par Diacre Sainlus François Diocèse de Hinche Centre, Haïti

*MÉDITATION MARIALE* Aide-nous Marie… Marie, mère immaculée, mère sainte, mère victorieuse, mère compatissante, mère aimable, mère honorable, mère tendre, mère modeste, mère obéissante, mère humble, mère docile : Tu es la femme dont la victoire sur Satan était déjà proclamée (Gn 3, 15). La victoire de Yaël sur Cisera (Jg 4, 17-22) et celle de Judith sur Holopherne (Jdt 13) étaient la préfiguration de ta victoire sur le Serpent. Pour elles, comme pour toi, il a été dit: « tu es bénie entre toutes les femmes ». (Jg 5, 24;... [Lire la suite]