jeudi 15 juin 2017

Bondye Granmèt Israyèl fè m manje bon manje ki sòti nan syèl la

Bondye Granmèt Israyèl fè m manje bon manje ki sòti nan syèl la. (Daprè Sòm 81)   1.- Se pou nou fete nan Bondye, li menm ki pote nou sekou. Se pou n bat bravo, se pou n rele viv pou li ; li menm Bondye Jakòb.   2.- Fè klòch karyonnen frape sou tanbou, jwe gita ak bandjo. Sonnen tronpèt, la se plen li-n nan ki rive, se gran jou fèt pou nou.   3.- Se yon kòmandman pou pèp Israyèl, Bondye Jakòb ba li. Li mete lwa sa a pou tout fanmi Jozèf la, lè l tap konbat Lejip.   4.- Mwen tande yon lang mwen pa t... [Lire la suite]

jeudi 15 juin 2017

Jezi vivan nan losti, li se wout lavi

Jezi vivan nan losti, li se wout lavi, lavi Bondye. Pitit Bondye kominyen pou yo gen lavi, lavi Bondye.   1.- Losti se kòm yon vwal, li vwale Verite. Men, pa lafwa nou kwè san nou pa wè : Losti a se Jezikri.   2.- Se Jezi menm ki di ; e sa li di se vre. Li sèvi pen an dizan : « Se Kò mwen, manje l nou va gen lavi »   3.- Jezi di verite, nou asire sou li. Li bay diven an dizan se : « San mwen. Bwè li nou va gen lavi ».   4.- Jezi mete Legliz ape fè sa l te fè. Kan... [Lire la suite]