jeudi 15 juin 2017

Jezi nan Losti se ou ki ban nou fòs

1.- Pen nan syèl la se li menm sa, Pen ki nouri zanj Bondye yo, ni nou menm ki pitit Bondye, nou ki vwayajè pou Syèl la se nan Pen sa lavi nou ye se pa pen pou n jete bay chyen :   Réf : Jezi nan Losti se ou ki ban nou fòs ! Oubyen : Bon Pen Vivan, soutni kouraj nou, kenbe nou byen fèm nan bon wout la   2-Anpil remak nan tan pase deja te montre nou pen sa, se te Izarak sou lotèl. Se te mouton pou fèt pak la, se te lamàn ki tap tonbe, pou pèp la te ka jwenn manje :   3-Bon Gadyen nou bon... [Lire la suite]

mercredi 14 juin 2017

Kòmantè ak priyè Fèt Kò ak San Jezi ki sakre anpil la (Pwopozisyon)

Annee liturgique A     Kòmante pou antre :   Frè m ak sè m yo bonjou ! Jodi a se jedi nan 10èm semèn tan òdinè, ane A. Nou rasanble nan Legliz la maten an pou nou fete Kò ak San Jezikri, repa sa ki sakre anpil la e li kite pou nou kòm gaj lavi toutan an. Nan fèt sa a, nap selebre tandrès ak Kè sansib Bondye. Yon Bondye ki pa gade sa li ye pou li panche sou mizè nou e rete avèk nou.          Se sa litiji lapawòl la pral ede n konprann : nou pral tande kijan... [Lire la suite]