Osijè Levanjil sen Lik 15,1-32

l'enfant prodigue et le pere

 

                                                Pa vire do ban mwen, Papa mwen o

Ou se yon bon Papa, wa padone m.

 

  1. Yon moun debyen te genyen 2 pitit gason. Pi piti a di papa l : « Banm pòsyon byen pa m »
  2. Papa a koute l, e li fè jan l di l la vre. Pitit la prese pati, l ale banboche.
  3. L al letranje, l gaspiye dènye lajan li, jistan grangou vin frape l : mouche pran kriye
  4. Pou l degaje l, l oblije al gade kochon. Mouche a wè se pa jwèt, l sonje lakay li.
  5. Afè m pa bon, m ap tounen kote papa mwen. Ma di l konsa : padone m, pran pou sèvitè w
  6. Papa jennonm nan tap veye wout la chak jou. Li wè mouche ap vini, l kouri al kontre l.
  7. Padon papa, mwen konnen m al aji avèw. Pa rele mwen pitit ou, m pa merite sa
  8. Pwovèb la di : Dwèt pou ou, pa koupe l jete. Papa a di moun li yo : ann fè fèt pou li.

Mgr Frantz Colimon

# N ap regle tout bagay an chantan, Paj 284-285