Manman Mari nou konnen ou sansib, w ap lapriyè pou pitit ou yo.

images (3)

 1.- Nan nòs Kana ou trouve ou te la ansanm ak Jezi. Diven an fini O Mari sa n ap fè.

 2.- San reflechi, O Mari O Mari, Wal kote Jezi, Repons li ba ou, Al fè met dlo nan tout kanari yo.

3.- Akoz lafwa a… yon mèvèy fèt : dlo tounen diven… premye mirak bn kè w fè Jezi fè.

 4.- Nan pye lakwa O Mari O Mari, Ou twouve w te la, Pou te resevwa kò pitit ou a yo fin matirize.

 5.- Sou wout Golgota ou t ap swiv Jezi, Nan gwo soufrans li. Pou te soulaje O Mari ou toujou la.

 6.- Nan lit pèp Ayisyen… ou toujou la… ansanm ak Jezi… ede n konbat pou n pote laviktwa.