jeudi 15 juin 2017

Bonne Fête du Saint-Sacrement

 
Posté par Emanley à 12:32 - - Commentaires [1] - Permalien [#]
Tags : ,

jeudi 15 juin 2017

Bondye Granmèt Israyèl fè m manje bon manje ki sòti nan syèl la

Bondye Granmèt Israyèl fè m manje bon manje ki sòti nan syèl la. (Daprè Sòm 81)   1.- Se pou nou fete nan Bondye, li menm ki pote nou sekou. Se pou n bat bravo, se pou n rele viv pou li ; li menm Bondye Jakòb.   2.- Fè klòch karyonnen frape sou tanbou, jwe gita ak bandjo. Sonnen tronpèt, la se plen li-n nan ki rive, se gran jou fèt pou nou.   3.- Se yon kòmandman pou pèp Israyèl, Bondye Jakòb ba li. Li mete lwa sa a pou tout fanmi Jozèf la, lè l tap konbat Lejip.   4.- Mwen tande yon lang mwen pa t... [Lire la suite]
jeudi 15 juin 2017

Jezi nan Losti se ou ki ban nou fòs

1.- Pen nan syèl la se li menm sa, Pen ki nouri zanj Bondye yo, ni nou menm ki pitit Bondye, nou ki vwayajè pou Syèl la se nan Pen sa lavi nou ye se pa pen pou n jete bay chyen :   Réf : Jezi nan Losti se ou ki ban nou fòs ! Oubyen : Bon Pen Vivan, soutni kouraj nou, kenbe nou byen fèm nan bon wout la   2-Anpil remak nan tan pase deja te montre nou pen sa, se te Izarak sou lotèl. Se te mouton pou fèt pak la, se te lamàn ki tap tonbe, pou pèp la te ka jwenn manje :   3-Bon Gadyen nou bon... [Lire la suite]
jeudi 15 juin 2017

Jezi vivan nan losti, li se wout lavi

Jezi vivan nan losti, li se wout lavi, lavi Bondye. Pitit Bondye kominyen pou yo gen lavi, lavi Bondye.   1.- Losti se kòm yon vwal, li vwale Verite. Men, pa lafwa nou kwè san nou pa wè : Losti a se Jezikri.   2.- Se Jezi menm ki di ; e sa li di se vre. Li sèvi pen an dizan : « Se Kò mwen, manje l nou va gen lavi »   3.- Jezi di verite, nou asire sou li. Li bay diven an dizan se : « San mwen. Bwè li nou va gen lavi ».   4.- Jezi mete Legliz ape fè sa l te fè. Kan... [Lire la suite]
jeudi 15 juin 2017

Yon ti koze sou Fèt-Dye

Fèt Kò ak San Jezikri ki sakre anpil la    Chak ane, nan Jedi ki vini tousuit apre fèt la Sent Trinite[1] a, nou selebre, nan Legliz Katolik, yon gran fèt, se sa nou rele « Fèt-Dye » a. Fèt sa a gen anpil non. Yo rele l fèt Sen-Sakreman ; fèt Kò Granmèt la ; Fèt Kò Kris la ; men, non ofisyèl fèt sa a menm, se « Gran fèt Kò ak San Kris la ki sen anpil la[2]». Sa ki bèl la, sèke fèt sa a selebre nan lafwa Anglikàn nan tou. Chak fwa nou selebre lamès, se montre nou montre kijan nou dakò, nou... [Lire la suite]