Bondye Granmèt Israyèl fè m manje bon manje ki sòti nan syèl la. (Daprè Sòm 81)

 

St Sacrement et Anges

1.- Se pou nou fete nan Bondye, li menm ki pote nou sekou. Se pou n bat bravo, se pou n rele viv pou li ; li menm Bondye Jakòb.

 

2.- Fè klòch karyonnen frape sou tanbou, jwe gita ak bandjo. Sonnen tronpèt, la se plen li-n nan ki rive, se gran jou fèt pou nou.

 

3.- Se yon kòmandman pou pèp Israyèl, Bondye Jakòb ba li. Li mete lwa sa a pou tout fanmi Jozèf la, lè l tap konbat Lejip.

 

4.- Mwen tande yon lang mwen pa t janm konnen ; men sa m tande l ap di : Mwe wete chaj la ki te sou zepòl li, li lage bwat li a

 

5.- Nan tray w ap pase, ou rele m sove w, nan loraj la m reponn ; mwen eseye ou nan pyèy mwen te tann pou ou toupre dlo Meriba.

 

6.- Koute mwen pèp mwen, mwen pral avèti w ; Israyèl fò w tande m : pa sèvi Satan, pa adore zidòl yo ki sot nan lòt eyi.

 

7.- Se mwen Granmèt la, se mwen menm Bondye w, se mwen ki fè w monte soti Lejip la ; se pou w louvri bouch ou gran pou m plen l avèk manje.

 

8.- Men pèp mwen an menm pa tande vwa pa m, Israyèl p aoute m. se poutèt sa menm mwen kite l ak kè l byen pou  fè sa lide l di l.

 

9.- Si l te vle koute m, si pep Israyèl tap mache nan chemen m, mwen t ap fè byen vit pou m kraze tout lenmi l yo, tou sa k ap atake l.

 

10.- Sa k rayi Granmèt la, yo t ap flate l ; sò yo t ap fini nèt. Kanta li menm menm, mwen t ap fè l manje bon ble ak myèl ki sot nan wòch.

 

11.- N ap fè konpliman gras a Jezikri, Pawòl ou k tounen Pen ; nan Lespri Jezi, n ap di w mèsi pou tout tan, pou manje ou ban nou.

 

NR 60, Mgr Frantz Colimon.