1.- Pen nan syèl la se li menm sa, Pen ki nouri zanj Bondye yo, ni nou menm ki pitit Bondye, nou ki vwayajè pou Syèl la se nan Pen sa lavi nou ye se pa pen pou n jete bay chyen :

 

Ostensoir (9)

Réf : Jezi nan Losti se ou ki ban nou fòs !

Oubyen : Bon Pen Vivan, soutni kouraj nou, kenbe nou byen fèm nan bon wout la

 

2-Anpil remak nan tan pase deja te montre nou pen sa, se te Izarak sou lotèl. Se te mouton pou fèt pak la, se te lamàn ki tap tonbe, pou pèp la te ka jwenn manje :

 

3-Bon Gadyen nou bon pen vivan, k ap nouri nou, k ap soutni nou. Jezi tanpri pitye pou nou. Kenbe nou montre nou rout la. Ban nou fòs e fè nou rive. Kote moun viv tout bon vre a :

 

4-Ou menm Jezi k ap pran swen nou, dènye bagay ou konnen tout. Dènye bagay ou k ap fè tout. Fè n eritye fè nou pran plas nan syèl nan bèl resepsyon ansanm avèk tout lòt sen yo :

 

NR, 173