mercredi 14 juin 2017

Kòmantè ak priyè Fèt Kò ak San Jezi ki sakre anpil la (Pwopozisyon)

Annee liturgique A     Kòmante pou antre :   Frè m ak sè m yo bonjou ! Jodi a se jedi nan 10èm semèn tan òdinè, ane A. Nou rasanble nan Legliz la maten an pou nou fete Kò ak San Jezikri, repa sa ki sakre anpil la e li kite pou nou kòm gaj lavi toutan an. Nan fèt sa a, nap selebre tandrès ak Kè sansib Bondye. Yon Bondye ki pa gade sa li ye pou li panche sou mizè nou e rete avèk nou.          Se sa litiji lapawòl la pral ede n konprann : nou pral tande kijan... [Lire la suite]

mercredi 14 juin 2017

Homélie d'Origène sur Josué

Le passage du Jourdain, préfiguration du baptême Au Jourdain, l’arche d’Alliance conduisait le peuple de Dieu. Alors, prêtres et lévites s’immobilisent et les eaux sont comme saisies de respect devant les ministres de Dieu, elles retiennent leur course et s’accumulent en monceau pour offrir au peuple de Dieu un chemin sans danger. Ne sois pas étonné, lorsqu’on te raconte ce qui s’est passé à l’égard du peuple ancien. À toi, chrétien, qui as franchi les flots du Jourdain par le mystère du baptême, la parole de Dieu promet des... [Lire la suite]