Communion: Moun ki manje nan pen sa a, l ap gen lavi nèt ale. Moun ki bwè nan bwason sa a, l ap gen lavi nèt ale.

 

dbe

1-Kris ki soti nan syèl la, Kris ki kache nan losti: Mwen tande ou rele mwen, vin manje bwè avèk mwen.

2-Kò m se pen pou nou manje ! San m se bwason pou nou bwè ! Si mwen vini sou tè a, se pou nou genyen lavi.

3-Se Papa m ki voye mwen, se pou nou li voye mwen. Sa li renmen pou nou fè, se manje, bwè sou tab mwen.

4-Moun ki manje nan pen sa  a, menm si lanmò frappe li. Se plis lavi l ale jwi l al fè yonn nèt ak Bondye.

5-Viv tout tan nèt ale a, se fè yonn ak Granmèt la. Se nou ansanm avèk li. Fò n fè yon sèl santiman.

6-Pou resepsyon lavi sa a. Kris nou di w mèsi anpil. Wi se ou ki sove nou, ou leve nou rotè Syè l.